Szkoła Augustianek w Krakowie – rozbudowa


zakres: rozbudowa o sale lekcyjne i salę gimnastyczną

data: 2004