• Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie - 1996 rok
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.Jańskiego w Warszawie - 2002
  • Szkoła Podstawowa – Kraków, ul.Skałeczna 10 - 2002
  • adaptacja zabytkowego pałacu na Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Elblągu - 2003
  • Małopolski Ośrodek Sportów Konnych i Rekreacji – Frywałd - 2003 rok
  • modernizacja budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie - 2005 rok
  • budynek stajenny w Komarnie - 2005 rok
  • hala magazynowo-produkcyjnej Mostostal-Met w Biłgoraju