KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA REWITALIZACJI BUDYNKU STAREJ OCTOWNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ NA POTRZEBY MUZEUM OKRĘGOWEGO W LESZNIE


data: 2023

Przedmiotem pracy konkursowej jest Koncepcja ARCHITEKTONICZNOURBANISTYCZNA REWITALIZACJI BUDYNKU STAREJ OCTOWNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ NA
POTRZEBY MUZEUM OKRĘGOWEGO W LESZNIE. Budynek Leszczyńskiej Fabryki Octu
objęty ochroną konserwatorskiej, znajduje się w centrum historycznego miasta.
Ideą główną było zaprojektowanie reprezentacyjnego obiektu kultury i edukacji