Kładka Kazmierz


Praca konkursowa na zaprojektowanie kładki pieszo -rowerowej na Kazimierzu w Krakowie

2006