Biblioteka w Poznaniu 2005


konkurs na opracowanie projektu architektonicznego  budynku biblioteki wydziału filologii polskiej i klasycznej UAM w  Poznaniu – zajęcie II miejsca

data: 2005