Dębica II


rok: 2022/2023

koncepcja rozbudowy centrum handlowego Raj w Dębicy o osobny obiekt typu retail park.