redevelopement and extension of MOSiR building, Jasło

  • Projects: 2005
  • Localization: Jasło
  • Author: arch. Grzegorz Czuchra , arch. Stanisław Nesterski , arch. Joanna Matuszek , arch. Krystyna Sołhaj - Janczykowska , arch. Kazimierz Węglarski
  • Cooperation: arch. Małgorzata Niklińska , arch. Paweł Orlef , arch. Maja Wilczkiewicz-Jonas