Cricoteka, Centre for the Documentation of the Art Of Tadeusz Kantor, Kraków

  • Projects: 2006
  • Localization: Kraków, ul. Nadwiślańska
  • Author: arch. Grzegorz Czuchra , arch. Stanisław Nesterski
  • Cooperation: arch. Ewa Gawor-Michalska , arch. Karolina Mrożek , arch. Małgorzata Niklińska-Nowicka , arch. Magdalena Pytlak , arch. Michał Kotala , arch. Anna Zachwieja